Sähköinen varmistus

Kilpailuissa on käytössä ainoastaan sähköinen osallistumisen varmistus. Varmistus tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään tuntia ennen lajin alkamista. Linkki sähköiseen varmistukseen infotaan hyvissä ajoin ennen kilpailuja.