Toimintakäsikirja

Kaipolan Vireen toimintakäsikirja kertoo seuran järjestämästä toiminnasta. 

Toimintakäsikirjassa esitellään seuran toiminnan perusperiaatteet, toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet sekä hallitukseen ja jaostoihin kuuluvien vastuualueet.

Toimintakäsikirjan avulla uuden jäsenen on helppo perehtyä yllä mainittuihin asioihin. 

Se päivitetään vuosittain, alkuvuodesta, hallituksen ja jaostojen toimesta.