Lomakkeet

Tältä sivulta löydät kätevästi Kaipolan Vireellä käytössä olevat lomakkeet. Pdf-muotoiset lomakkeet voit tulostaa, täyttää käsin ja toimittaa allekirjoitettuina seuralle.

Kulukorvausten hakemisesta löydät lisätietoa kulukorvausohjeesta:

Kuittipohjalla voit hakea muita kuin matkoista aiheutuneita kuluja (kilpailuosallistumismaksut ym.). Kuitit liitteeksi.

Matkalaskulomakkeella voit hakea seuralta korvausta kulukorvausohjeen mukaisista kuluista (matkat, majoitus ym.). Kuitit matkalaskun liitteeksi.