Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus

Epäasiallinen käyttäytyminen

Yhteiskunnassa toimimista sitoo tietyt normit ja käyttäytymissäännöt. Liikunta ja urheiluseuratoiminta ei ole tästä irrallinen asia. Mikäli yhteiskunnallisesti ajateltuna tietynlainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää, se ei ole sitä myöskään urheilun saralla. Meillä eri ihmisillä saattaa olla, erilaisista lähtökohdista johtuen, hyvin erilainen käsitys siitä, minkälainen käyttäytyminen ja toiminta on missäkin tilanteessa hyväksyttävää / ei-hyväksyttävää.

Tämän vuoksi on erittäin tärkeää urheiluseurassa käydä yhteistä keskustelua siitä, mikä kaikki hyväksytään ja mikä ei. Seuralla tulisi olla olemassa yhteiset säännöt sen suhteen, millä tavoin epäasiallista käyttäytymistä pyritään ehkäisemään ja millä tavoin toimitaan tilanteissa, joissa em. käyttäytymistä on tapahtunut. Epäasiallinen käytös voi olla seuran, urheilijan tai seuratoimijan toimesta tapahtuvaa ja kohdistua keneen tahansa seuran tilaisuuksissa mukana olevaan. 


Kaipolan Vire

Kaipolan Vire haluaa seuratoimijana taata kaikille seuran toiminnassa millä tahansa tavalla mukana oleville turvallisen ja vastuullisen toimintaympäristön. Tämä koskee myös oman seuran jäsenien lisäksi seuran tapahtumissa ja tilaisuuksissa mukana olevia ulkopuolisia henkilöitä (urheilijat, valmentajat, huoltajat, vanhemmat, seuratoimijat, katsojat ym.). Mikäli huomaat seuran toiminnassa epäasiallista käyttäytymistä, häirintää, kiusaamista tmv., ilmoitathan siitä VÄLITTÖMÄSTI seuran toimihenkilöille (yhteystiedot alempana). Nopea puuttuminen takaa asian saamisen pikaisesti käsittelyyn sekä sen, että tilanne ei mahdollisesti etene enää pidemmälle. 


Kaipolan Vire ry. on myös julistautunut Syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu mm. seuraaviin asioihin:

"Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tiedotamme seuran jäsenille ja toiminnassa mukana oleville julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Laitamme Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa. Otamme kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti". 

Lisätietoa: https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi 


Miten ennaltaehkäistään epäasiallista käytöstä sekä häirintää? (https://www.yleisurheilu.fi/seurat/vastuullisuus/)

  • Seuralla on nimettynä yhteyshenkilöt epäasiallisen käytökseen tapauksiin. (Myös tiedotettu seurassa).
  • Seuran säännöt ovat ajan tasalla myös epäasiallisen käytöksen tapauksiin liittyen. 
  • Sitoudutaan häirinnän vastaiseen toimintaan.
  • Opitaan tunnistamaan häirintä ja hakemaan apua.
  • Luodaan selkeät käytännöt turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn.
  • Vahvistetaan häirintää ehkäisevää, eli turvallista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä.
  • Kunnioitetaan toisten rajoja ja opitaan puolustamaan omia rajoja.
  • Luodaan selkeät käytännöt alaikäisten kanssa toimimiseen sekä toimijoiden rekrytointiin ja koulutukseen (esim. rikostaustaotteen näyttäminen).
  • Otetaan kaikki epäilyt vakavasti ja haetaan tarvittaessa apua.

Seuran vastuu- ja yhteyshenkilö häirintä- ja kiusaamis -ym. asioissa:

Jukka Hyppölä, p. 050-3880809, karnevaalit.kaipolanvire@gmail.com ja

Erja Sanaslahti, p 040 5642604, erja.sanaslahti@hotmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

(Voit olla tarvittaessa myös em. asioissa yhteydessä seuran eri tiimien tai hallituksen jäseniin.)


Lisätietoa aiheeseen liittyen:

"Kaikilla on oikeus nauttia harrastuksesta ilman pelkoa" https://www.etoleyksin.fi/ 

"Lupa välittää, lupa puuttua" https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf 

"Turvallisempi tila kuuluu jokaiselle urheilijalle" https://www.yleisurheilijatry.fi/turvallinen-tila/# 

ILMOita urheilurikkomuksesta https://ilmo.suek.fi/#!/ 

Olympiakomitean materiaalit https://www.olympiakomitea.fi/2017/05/31/uusi-materiaali-hairinnan-ennaltaehkaisyyn-ja-siihen-puuttumiseen/