Majoitus


Lajikarnevaalien majoittuminen tapahtuu perinteisesti Vitikkalan koululla (osoite Joonaantie 1, 42100 JÄMSÄ). Lajikoululaiset majoittuvat luokkahuoneissa, noin 10 henkilön kesken per luokkahuone. Koululla on paikallisjärjestäjän toimesta yöaikaan henkilö/henkilöitä paikalla. Toki hiljaisuuden ja nukkumisrauhan toteutumisen vastuu on ensisijaisesti luokkahuoneissa majoittuvilla lajikoululaisilla.

Koululle on yleensä toimitettu pieni määrä makuualustoja, jotka ovat tosin kovin ohuita. Paikallisjärjestäjä suositteleekin leiriläisiä tuomaan mukanaan omat makuualustat tmv. patjat. Samoin tyynyjen osalta ym., mitä jokainen kokeekin tarvitsevansa.

Jokaisen alaikäisen leiriläisen osalta tullaan pyytämään nk. Majoitussuostumus, jolla osallistujan huoltaja/huoltajat suostuvat leiriläisen majoittumiseen koululla, mikäli eivät ole itse mukana. Leiriläisiä ei ole vakuutettu paikallisjärjestäjän toimesta.