Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja on Kaipolan Vireen kirjallinen kuvaus siitä, miten seuran toimintaan liittyvät turvallisuusseikat on järjestetty.

Turvallisuusasiakirjassa kuvataan toimintaan liittyvät vaarat ja riskit sekä toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

Turvallisuusasiakirja on luettavissa tässä:

Seuramme toiminnan kannalta oleellisten henkilö- , yhteys- yms taustatietojen käsittelystä on oma tietosuojaseloste.