Palkintojen jako

Palkintojen jako kolmelle parhaalle urheilijalle mahdollisimman pian tulosten valmistumisen jälkeen.